Nieuwsbrief oktober 2021

03-10-2021

Graag willen wij aandacht voor het volgende:

Wij weten uit ervaring dat het aangaan en onderhouden van een “goede” therapeutische relatie een van de belangrijkste factoren is voor het welbevinden van een cliënt en het slagen van een behandeling.
In de komende periode richten we ons op twee belangrijke thema’s: weerstand en overdracht/tegenoverdracht. Thema’s die binnen elke therapievorm voelbaar en aanwezig zijn en ervoor kunnen zorgen dat de therapie vastloopt of - als je hiermee samen met je cliënt aan de slag gaat- het therapieproces juist op een dieper niveau brengt.

Kennis van weerstand en overdracht-tegenoverdracht is onmiskenbaar van belang voor het leggen van het fundament van de therapeutische relatie. Hoewel iedereen met de fenomenen bekend is, kan het herkennen en erkennen ervan bij jezelf of jouw cliënt best complex zijn.

3 Nascholingen
De volgende thema’s willen wij in de komende nascholingen met jullie grondig uitwerken:

  •  Weerstand, een beschermings- of overlevingsstrategie - 18 en 19 november 2021
  •  Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie - 15 en 16 december 2021.
  • Weerstand en overdracht & tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma -  in het voorjaar 2022 (voor haptotherapeuten met kennis van vroegkinderlijk trauma).


Artikelen
Barbara van Ruitenbeek heeft over deze thema’s wederom verdiepende artikelen geschreven. Je kunt deze vinden op onze site DeVerdieping.nu of rechtstreeks downloaden van haar site Haptotherapiejacobijnenstraat.nl.
Bij voldoende deelname zal Barbara de lezing geven en kan het zijn dat de groep gesplitst wordt; ten behoeve van de kwaliteit hanteren wij een maximum van 16 personen per groep.


Weerstand, een beschermings- of overlevingsstrategie
We kennen het allemaal wel binnen de - in onze beleving -‘veilige’ praktijkruimte: weerstand. Want hoewel onze cliënten vaak uit eigen initiatief naar ons toekomen, kunnen ze het toch lastig vinden stil te staan bij gevoelens die ze tijdens de therapie gewaarworden.

Weerstand heeft vele uitingsvormen. Grapjes maken, ontkennen, jou als therapeut op een voetstuk zetten, antwoorden als: “dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen “. Of: “dat weet jij toch! jij bent de therapeut”. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de praktijk die feitelijk uitingen van weerstand zijn. Het zijn strategieën waarmee de client zichzelf beschermt. Ook komen we als haptotherapeut de non-verbale vormen van weerstand tegen, waarmee  het lichaam zijn eigen afweer en overlevingsmechanismen toont.


We kennen allemaal cliënten die – al dan niet bewust - gebruikmaken van deze strategieën.  Soms kun je daardoor met een cliënt vastlopen of in een ‘ingewikkeldheid’ geraken.  
In deze nascholing staan wij uitgebreid stil bij zowel de verbale als non-verbale weerstand bij zowel jezelf als de cliënt en ook de daaraan gekoppelde overlevingsstrategieën.


Wat we gaan onderzoeken:

In deze 2-daagse nemen we het fenomeen weerstand uitgebreid onder de loep.

  • Wat is weerstand en wat kun jij ermee binnen jouw eigen persoonlijk leven maar ook in de therapiekamer.
  • Hoe ga jij om met de weerstand bij jouw cliënt?
  • Raak jij verwikkeld in een strijd of in de confrontatie?
  • Kun jij je met die weerstand verbinden?
  • Vind jij dat die weerstand persoonlijke groei in de gevoelservaring in de weg staat?


Kortom: wat is jouw persoonlijke strategie in het omgaan met weerstand bij de cliënt?
Uiteraard staan wij in deze nascholing stil bij wat er van de weerstand waarneembaar is in zowel jouw eigen lichamelijkheid als bij die van jouw cliënt.

Overdracht & tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie

Binnen de therapeutische relatie spelen overdracht en tegenoverdracht altijd een rol: een mens neemt zijn ervaringen en inprentingen uit het verleden onvermijdelijk mee naar het heden.

Zeker wanneer situaties gelijkenis vertonen met cruciale ervaringen/gegevens uit het verleden, reageren zowel therapeut als cliënt vanuit oude patronen in plaats van op de situatie van nu.
Wanneer de therapeut hier geen zicht op heeft - en met name op de eigen rol daarin - kan dat niet alleen tot gemiste kansen leiden in de therapie, maar ook tot moeilijkheden of zelfs tot schadelijke gevolgen voor de cliënt.


Binnen de haptotherapie is de wederkerigheid in het contact een nadrukkelijk uitgangspunt.
Dit betekent dat je als therapeut en als persoon present en zichtbaar bent. Dit impliceert dat je ‘voelend aanwezig bent’, en je jezelf afvraagt waarin de cliënt jou raakt? Dat maakt dat je niet alleen anker, waarnemer en interpretator bent, maar dat je door jouw persoonlijke aanwezigheid tevens medeverantwoordelijk bent voor de ontstane situatie. Want het gaat om de interactie tussen twee personen.


Tussen cliënt en therapeut
Wat er gebeurt, is een gemeenschappelijke creatie van de cliënt en de therapeut. Overdracht – ‘oud gedrag’ van de cliënt en de betekenisgeving daarvan is dan ook te bezien vanuit de interpersoonlijke context, waarin tegenoverdracht van de therapeut evenzeer meeloopt.

De haptotherapie maakt ruimte voor het voelen. Doordat de tastzin en het voelen de basis zijn van de haptotherapie, komen in overdracht en tegenoverdracht veel vroegkinderlijke patronen naar boven. Je komt daarmee in de pre-verbale en pre-logische ontwikkelingsgeschiedenis terecht. Het is het terrein waar de overdracht en tegenoverdracht somatisch en affectief verloopt, dus op de oude lichamelijk zintuiglijke en emotionele lagen aangrijpt.   

Dat maakt dat overdracht en tegenoverdracht niet alleen een theoretisch begrip is, wat door ons uiteraard goed onderbouwd wordt, maar zeer zeker ook een praktisch voelbaar begrip waarmee wij in deze twee dagen uitgebreid aan het werk gaan.


Geïnteresseerd geraakt? Schrijf je in, we zien je graag!

Meld je aan voor de nieuwsbrief