Nieuwsbrief oktober 2021

03-10-2021

Graag willen wij aandacht voor het volgende:

Wij weten uit ervaring dat het aangaan en onderhouden van een “goede” therapeutische relatie een van de belangrijkste factoren is voor het welbevinden van een cliënt en het slagen van een behandeling.
In de komende periode richten we ons op twee belangrijke thema’s: weerstand en overdracht/tegenoverdracht. Thema’s die binnen elke therapievorm voelbaar en aanwezig zijn en ervoor kunnen zorgen dat de therapie vastloopt of - als je hiermee samen met je cliënt aan de slag gaat- het therapieproces juist op een dieper niveau brengt.

Kennis van weerstand en overdracht-tegenoverdracht is onmiskenbaar van belang voor het leggen van het fundament van de therapeutische relatie. Hoewel iedereen met de fenomenen bekend is, kan het herkennen en erkennen ervan bij jezelf of jouw cliënt best complex zijn.

3 Nascholingen
De volgende thema’s willen wij in de komende nascholingen met jullie grondig uitwerken:

 •  Weerstand, een beschermings- of overlevingsstrategie - 18 en 19 november 2021
 •  Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie - 15 en 16 december 2021.
 • Weerstand en overdracht & tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma -  in het voorjaar 2022 (voor haptotherapeuten met kennis van vroegkinderlijk trauma).


Artikelen
Barbara van Ruitenbeek heeft over deze thema’s wederom verdiepende artikelen geschreven. Je kunt deze vinden op onze site DeVerdieping.nu of rechtstreeks downloaden van haar site Haptotherapiejacobijnenstraat.nl.
Bij voldoende deelname zal Barbara de lezing geven en kan het zijn dat de groep gesplitst wordt; ten behoeve van de kwaliteit hanteren wij een maximum van 16 personen per groep.


Weerstand, een beschermings- of overlevingsstrategie
We kennen het allemaal wel binnen de - in onze beleving -‘veilige’ praktijkruimte: weerstand. Want hoewel onze cliënten vaak uit eigen initiatief naar ons toekomen, kunnen ze het toch lastig vinden stil te staan bij gevoelens die ze tijdens de therapie gewaarworden.

Weerstand heeft vele uitingsvormen. Grapjes maken, ontkennen, jou als therapeut op een voetstuk zetten, antwoorden als: “dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen “. Of: “dat weet jij toch! jij bent de therapeut”. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de praktijk die feitelijk uitingen van weerstand zijn. Het zijn strategieën waarmee de client zichzelf beschermt. Ook komen we als haptotherapeut de non-verbale vormen van weerstand tegen, waarmee  het lichaam zijn eigen afweer en overlevingsmechanismen toont.


We kennen allemaal cliënten die – al dan niet bewust - gebruikmaken van deze strategieën.  Soms kun je daardoor met een cliënt vastlopen of in een ‘ingewikkeldheid’ geraken.  
In deze nascholing staan wij uitgebreid stil bij zowel de verbale als non-verbale weerstand bij zowel jezelf als de cliënt en ook de daaraan gekoppelde overlevingsstrategieën.


Wat we gaan onderzoeken:

In deze 2-daagse nemen we het fenomeen weerstand uitgebreid onder de loep.

 • Wat is weerstand en wat kun jij ermee binnen jouw eigen persoonlijk leven maar ook in de therapiekamer.
 • Hoe ga jij om met de weerstand bij jouw cliënt?
 • Raak jij verwikkeld in een strijd of in de confrontatie?
 • Kun jij je met die weerstand verbinden?
 • Vind jij dat die weerstand persoonlijke groei in de gevoelservaring in de weg staat?


Kortom: wat is jouw persoonlijke strategie in het omgaan met weerstand bij de cliënt?
Uiteraard staan wij in deze nascholing stil bij wat er van de weerstand waarneembaar is in zowel jouw eigen lichamelijkheid als bij die van jouw cliënt.

Overdracht & tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie

Binnen de therapeutische relatie spelen overdracht en tegenoverdracht altijd een rol: een mens neemt zijn ervaringen en inprentingen uit het verleden onvermijdelijk mee naar het heden.

Zeker wanneer situaties gelijkenis vertonen met cruciale ervaringen/gegevens uit het verleden, reageren zowel therapeut als cliënt vanuit oude patronen in plaats van op de situatie van nu.
Wanneer de therapeut hier geen zicht op heeft - en met name op de eigen rol daarin - kan dat niet alleen tot gemiste kansen leiden in de therapie, maar ook tot moeilijkheden of zelfs tot schadelijke gevolgen voor de cliënt.


Binnen de haptotherapie is de wederkerigheid in het contact een nadrukkelijk uitgangspunt.
Dit betekent dat je als therapeut en als persoon present en zichtbaar bent. Dit impliceert dat je ‘voelend aanwezig bent’, en je jezelf afvraagt waarin de cliënt jou raakt? Dat maakt dat je niet alleen anker, waarnemer en interpretator bent, maar dat je door jouw persoonlijke aanwezigheid tevens medeverantwoordelijk bent voor de ontstane situatie. Want het gaat om de interactie tussen twee personen.


Tussen cliënt en therapeut
Wat er gebeurt, is een gemeenschappelijke creatie van de cliënt en de therapeut. Overdracht – ‘oud gedrag’ van de cliënt en de betekenisgeving daarvan is dan ook te bezien vanuit de interpersoonlijke context, waarin tegenoverdracht van de therapeut evenzeer meeloopt.

De haptotherapie maakt ruimte voor het voelen. Doordat de tastzin en het voelen de basis zijn van de haptotherapie, komen in overdracht en tegenoverdracht veel vroegkinderlijke patronen naar boven. Je komt daarmee in de pre-verbale en pre-logische ontwikkelingsgeschiedenis terecht. Het is het terrein waar de overdracht en tegenoverdracht somatisch en affectief verloopt, dus op de oude lichamelijk zintuiglijke en emotionele lagen aangrijpt.   

Dat maakt dat overdracht en tegenoverdracht niet alleen een theoretisch begrip is, wat door ons uiteraard goed onderbouwd wordt, maar zeer zeker ook een praktisch voelbaar begrip waarmee wij in deze twee dagen uitgebreid aan het werk gaan.


Geïnteresseerd geraakt? Schrijf je in, we zien je graag!

Nieuws voor na de vakantie nieuwsbrief juli 2021

22-07-2021

In juli 2020 startten wij met veel plezier en passie onze nascholingen onder de vlag De Verdieping. Sindsdien hebben we al een aantal mooie nascholingen mogen geven op het gebied van relaties en trauma. Ook komend najaar hebben wij weer een aantal mooie verdiepingsmodules in de planning staan. Wij starten met een nascholing voor relatietherapeuten in september, gevolgd door twee cursussen over belangrijke fenomenen binnen de therapeutische setting:  afweer en overdracht  & tegenoverdracht. In januari starten we met een nascholing gericht op trauma, waarbij de nadruk ook op afweer en overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie wordt gelegd.

(Passieve) agressie in de relatie
Het herkennen en erkennen van (w)elke vorm dan ook van agressie binnen een relatie en hoe daarmee om te gaan in de praktijk.
22-23 september 2021

In het werken met relaties en/of gezinnen krijg je altijd te maken met communicatie waarbij sprake is van meningsverschillen. Iedereen is immers anders en heeft andere ervaringen. Hierdoor kan er spanning ontstaan in de relatie. Wanneer deze spanning oploopt - omdat beide partners het lastig vinden om met elkaar in contact te komen over het verschil van mening - kan dit leiden tot een conflict waarbij agressie vaak een rol speelt.

In veel relaties waar agressie een rol speelt, wisselen periodes van ruzie en geweld elkaar af met ‘goedmaak-periodes’.  Bij de partners  kunnen onderliggende gevoelens spelen zoals  angst, onzekerheid, machteloosheid en boosheid. Beide partijen proberen er telkens weer het beste van te maken - maar ondertussen loopt de spanning op.

Wanneer ‘agressie’ jouw praktijk binnenkomt, kan dat lichamelijk goed voelbaar zijn.
Het is van belang dat jij deze waarneemt, herkent en erkent. Ook is het belangrijk dat jij als therapeut zélf niet bang bent voor conflicten en agressie (geweld). In deze nascholing werken we eraan om als therapeut verder te durven gaan dan een - afstandelijk - waarnemen en bespreken.  Je leert nader    in contact te komen met cliënten en zo de agressieve sfeer bespreekbaar en voelbaar te maken. We gaan werken met technieken om cliënten contact laten maken met hun eigen agressie en te leren deze bij zich te houden, te begrijpen, te vertalen en te uiten op een wijze waardoor er (weer) verbinding kan ontstaan.  

De agressie kan diverse vormen aannemen:

Emotioneel misbruik

In een relatie waarin een terugkerend patroon zichtbaar is waarbij de ene partner de andere partner verbaal onderuit schopt, spreken we van emotioneel misbruik. Dit kan zich uiten in verbaal geweld, bedreigingen en/of blootgesteld worden aan voortdurende kritiek, intimidaties en manipulaties.
Passief-agressief gedrag
Passief-agressief betekent eigenlijk ‘vermomde vijandigheid’. Er is sprake van een negatieve  ‘onderhuidse ‘ wijze van communiceren die onprettig is voor de ander, waarbij de ander onnodig wordt gekwetst. Zulk gedrag lost het conflict niet op en zorgt alleen maar voor negatieve gevoelens en gedachtes.
Fysiek of psychisch geweld

We spreken van geweld wanneer een persoon psychische of fysieke macht misbruikt met de intentie om de ander angst aan te jagen, te kwetsen en/of te overheersen tegen de wens van de ander. Geweld kent vele vormen: kleineren, stemverheffing, duwen, iets kapot maken, slaan, schoppen, wurgen, opsluiten, laten verhongeren, verkrachten.

Agressie hoort bij mensen. Het is echter wel belangrijk dat de agressieve uitingen worden begrensd. Het leren reguleren van boosheid leren we bij een veilige hechting in onze eerste levensjaren en dat creëert de mogelijkheid tot mentaliseren.
Onveilige hechting kan zorgen voor sub-assertief gedrag: niet willen opvallen en geen aanleiding geven tot frustratie bij de ander.
Assertief gedrag: de  eigen beleving voor waar aannemen, en wanneer de ander deze(perceptie) niet bevestigt, voelt dat als een bedreiging waarop aanvallend kan worden gereageerd.

In deze nascholing gaan we het thema agressie binnen de relatie verdiepen en ook kijken naar jouw eigen wijze van omgaan met agressie. Dit doen wij door theoretische onderbouwing in de vorm van een gastcollege, gegeven door haptotherapeut Esther van de Vorst, die binnen haar werk trainingen verzorgt over huiselijk geweld en ook in haar werkveld veel te maken heeft met geweld.
Daarna gaan we uiteraard zelf praktisch aan de slag en is er gelegenheid tot het inbrengen van eigen casuïstiek en/of meebrengen van relaties waarvoor je wat extra hulp zou kunnen gebruiken.

Het belooft wederom een inspirerende en enthousiasmerende nascholing te worden zoals jullie dat van ons gewend zijn.

Geplande cursussen in 2021 en begin 2022: Weerstand en Overdracht & tegenoverdracht


Ook dit najaar gaan wij ons bezighouden met fenomenen die naar voren komen binnen elke vorm van therapie. Fenomenen die we als bekend beschouwen, maar in de praktijk toch vaak over het hoofd zien of onvoldoende uitwerken. In het slechtste geval kan dit ertoe leiden dat de therapie stagneert. Maar als je ermee aan de slag gaat, kan er juist een mooie verdieping ontstaan in het contact! Wij hebben het dan over ‘weerstand’ binnen therapie en over ‘overdracht & tegenoverdracht’.
Met beide onderwerpen kunnen wij dagen vullen; omdat deze zo voelbaar kunnen zijn bij de cliënt, en bij jou als therapeut. In november bieden we daarom een 2-daagse nascholing over weerstand en in december een 2-daagse nascholing over overdracht & tegenoverdracht. Deze worden gevolgd door een nog dieper gaande nascholing in januari 2022, waar wij weerstand en overdracht & tegenoverdracht beschouwen in relatie tot trauma.

Tijdens deze drie nascholingen werken we naast de theorie vooral ervaringsgericht en nemen we de lichamelijkheid als uitgangspunt. Het is een mooie serie om naar uit te kijken en in zijn geheel te volgen. Maar natuurlijk kun je je ook voor elke nascholing apart inschrijven.

Weerstand binnen de therapie: een beschermings- of overlevingsstrategie  
18– 19 november 2021         
                               
    
Weerstand
We kennen het allemaal wel binnen de - in onze beleving – ‘veilige’ praktijkruimte: weerstand. Want hoewel onze cliënten vaak uit eigen initiatief naar ons toekomen, kunnen ze toch last ervaren om stil te staan bij, of het ervaren van gevoelens die tijdens de therapie naar boven komen.
Grapjes maken, ontkennen, jou als therapeut op een voetstuk zetten, antwoorden als “Dat weet ik niet.” “Dat kan ik niet zeggen.” of “Dat weet jij toch! Jij bent de therapeut.” Het zijn slechts een paar voorbeeldjes uit de praktijk van symptomen die feitelijk vormen van weerstand zijn. Dit zijn strategieën waarmee de client zichzelf beschermt. Ook komen we als haptotherapeut de non-verbale vormen van  ‘stop and go’,  tegen, waarmee  het lichaam zijn eigen afweer en overlevingsmechanismen toont.

We kennen allemaal cliënten die – al dan niet bewust - gebruikmaken van deze strategieën.  Soms kun je daardoor  ook met een cliënt vastlopen of in een ‘ingewikkeldheid’ geraken.

In deze 2-daagse nemen we het fenomeen weerstand uitgebreid onder de loep.

 • Wat is weerstand en wat kun jij ermee binnen jouw eigen persoonlijk leven maar ook in de therapiekamer.
 • Hoe ga jij om met de weerstand bij jou cliënt?
 • Raak jij verwikkeld in een strijd of in de confrontatie?
 • Kun jij je met die weerstand verbinden?
 • Vind jij dat die weerstand persoonlijke groei in de gevoelservaring in de weg staat?


Kortom: wat is jouw persoonlijke strategie in het omgaan met weerstand bij de cliënt?
Uiteraard staan wij in deze nascholing stil bij wat er van de weerstand waarneembaar is in zowel jouw eigen lichamelijkheid als bij die van jouw cliënt.

Overlevingsstrategieën
Zoals de titel al aangeeft, gaan we werken met de weerstanden zoals we deze tegenkomen bij onze cliënten en onszelf, maar ook met een andere strategie die daar nauw verband mee heeft, namelijk de overlevingsstrategieën.
Ook hier kijken we naar het ontstaan, het doel en het effect van deze strategieën. Daarbij leggen we natuurlijk ook de link naar dit bijzondere corona-tijdperk, dat zowel op onze cliënten als op jou als therapeut z’n uitwerking heeft.
We gaan samen onderzoeken hoe jij als therapeut omgaat met de diverse overlevingsstrategieën. Kun jij je eraan verbinden, moeten deze doorbroken worden en wat doet dat dan met het gevoel van veiligheid van de cliënt? Bij deze vragen staan wij tijdens deze twee cursusdagen uitgebreid stil.

Zoals jullie van ons gewend zijn, wordt dit een praktische en verdiepende nascholing waarbij veiligheid, transparantie en bekend raken met de kwetsbaarheid die onder de afweer zit hoog op het prioriteitenlijstje staan.

Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie
15 en 16 december 2021


De kwaliteit van de therapeutische relatie geldt als de kritische factor bij het welslagen van een therapie. Binnen die relatie spelen overdracht en tegenoverdracht altijd een rol: een mens neemt zijn ervaringen en inprentingen uit het verleden onvermijdelijk mee naar het heden.

Zeker wanneer situaties gelijkenis vertonen met cruciale ervaringen/gegevens uit het verleden, reageren zowel therapeut als cliënt vanuit oude patronen in plaats van op de situatie van nu. Wanneer de therapeut hier geen zicht op heeft - en met name op de eigen rol daarin - kan dat niet alleen tot gemiste kansen leiden in de therapie, maar ook tot moeilijkheden of zelfs tot schadelijke gevolgen.

Binnen de haptotherapie is de wederkerigheid in het contact een expliciet uitgangspunt.
Dit betekent dat jij als therapeut als persoon present en zichtbaar bent. Dit impliceert dat je ‘voelend aanwezig bent’, en je jezelf afvraagt waarin de cliënt jou raakt? Dat maakt dat je niet alleen anker, waarnemer en interpretator bent, maar dat je door jouw persoonlijke aanwezigheid tevens medeverantwoordelijk bent voor de ontstane situatie. Want het gaat om de interactie tussen twee personen. Wat er gebeurt, is een gemeenschappelijke creatie van de cliënt en de therapeut. Overdracht – ‘oud gedrag  van de client  en de betekenisgeving daarvan is dan ook te bezien vanuit de interpersoonlijke context,  waarin tegenoverdracht van de therapeut evenzeer meeloopt.

De haptotherapie maakt ruimte voor het voelen. Doordat de tastzin en het voelen de basis zijn van de haptotherapie, komen in overdracht en tegenoverdracht veel vroegkinderlijke patronen naar boven. Je komt daarmee in de pre-verbale en pre-logische ontwikkelingsgeschiedenis terecht.
Het is het terrein waar de overdracht en tegenoverdracht heel somatisch en affectief verloopt, dus op de oude lichamelijk zintuiglijke en emotionele lagen aangrijpt.   

Dat maakt dat overdracht en tegenoverdracht niet alleen een theoretisch begrip is, wat door ons uiteraard goed onderbouwd wordt, maar zeer zeker ook een praktisch voelbaar begrip waarmee wij in deze twee dagen uitgebreid aan het werk gaan.
 
Nascholing voor haptotherapeuten met enige specialisatie in trauma in januari 2022: Weerstand en overdracht & tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma


In voorgaande nascholingen rondom trauma hebben wij uitgebreid stil gestaan bij traumatheorieën alsook bij behandeling vanuit haptotherapeutisch kader.

Sinds kort neemt binnen therapiewereld de aandacht voor het verschijnsel ‘overdracht en tegenoverdracht’ toe. De effecten van complexe traumatisering en met name de daarmee gepaard gaande fragmentatie in de persoonlijkheidsontwikkeling maakten de aandacht hiervoor noodzakelijk.
In de praktijk bleek namelijk dat behandelingen van mensen met een gecompliceerde traumatische voorgeschiedenis regelmatig vastliepen in moeilijk hanteerbare spiralen van machteloosheid en negatieve interventies.
Omdat complexe traumatisering doorgaans een vroegkinderlijke ontstaansgeschiedenis heeft, is er meer belangstelling ontstaan voor ‘primitieve’ afweervormen zoals: projectieve identificatie, splitsing en loochening.  

Er is vooral aandacht voor de primitieve afweer ‘projectieve identificatie’. Een moeilijk begrip, waarbij de cliënt zich zodanig gedraagt dat jij als therapeut je in jouw reactie ‘complementair’ opstelt. Dat wil zeggen dat jij als het ware wordt uitgenodigd te voelen of ervaren wat de cliënt zelf niet kan verdragen. Jij dient als het ware de afgesplitste en geprojecteerde gevoelens te herkennen bij jezelf, deze vast te houden tot je begrijpt waar deze uit voortkomen, en ze vervolgens in afgezwakte en ongevaarlijke vorm ‘terug te geven’ aan de cliënt. Met andere woorden, jij als therapeut moet de ondraaglijke gevoelens containen en ontgiften.

Het mag duidelijk zijn dat projectieve identificatie kan ertoe leiden tot  ander gedrag “bij jou als therapeut, waarbij je je afvraagt in welk “rol” of constellatie je terecht bent gekomen.

Dit is een van de belangrijke afweervormen in een overdrachtsvorm die vaak voorkomt bij vroegkinderlijk getraumatiseerde mensen en die wij uitgebreid in de praktijk gaan uitwerken en verdiepen. Een van de andere primitieve afweervormen die vaak voorkomt en die wij zeker aan bod komt, is splitsen.

Splitsen wil zeggen dat iemand zichzelf of anderen als "helemaal goed" of "helemaal slecht" beschouwt. Het is een onvermogen om de positieve en negatieve kanten van zichzelf of anderen te integreren tot één geheel; vaak idealiseert of devalueert iemand afwisselend dezelfde persoon (of zichzelf).
• Splitsen van het object (de ander)
Mensen met die dit mechanisme gebruiken hebben wisselende gevoelens over anderen. Vertonen extreme woede afgewisseld met opgewektheid. Dit gedrag komt vaak voort uit een poging met de overmatige tegengestelde gevoelens over de ouder(s) of verzorger(s) om te gaan. Het is voor het kind moeilijk om met twee, lijnrecht tegenover elkaar staande gevoelens om te gaan.
Splitsen van het object komt vaak voor bij de borderline persoonlijkheidsstoornis.
• Splitsen van zichzelf
Hierbij wordt de ongewenste kant van de persoon opgevat als een naar aanhangsel, het kind probeert dit af te snijden, hetgeen ten koste gaat van de volledigheid van het karakter, van mentale energie en een aanzienlijk deel van het geheugen. Deze kinderen verliezen het bewustzijn van de band tussen hun "zelven". De combinatie van splitsen van zichzelf en dissociatie kan leiden tot een dissociatieve identiteitsstoornis.

Dit belooft een mooie inzicht-gevende nascholing te worden waarbij door herkennen en erkennen en verdragen van weerstanden stagnatie binnen therapie kan worden voorkomen en er gewerkt kan worden vanuit een gevoeld empathisch contact.

Let op: voor deze laatste nascholing is enige kennis over trauma-theorieën noodzakelijk en is het volgen van de nascholingen afweer en overdracht en tegenoverdracht aanbevolen.

"Intimiteit en seksualiteit binnen de relatie" gaat door!!!!

27-03-2021

Nieuwsbrief maart 2021

 
Wat fijn dat we als haptotherapeuten al weer een tijdje aan de slag mogen zijn.

In haptotherapie-land zijn er in deze bijzondere tijd allerlei ontwikkelingen gaande. Zo zijn er actieve werkgroepen ontstaan “haptotheriapie op de kaart” en “laat haptotherapeuten een handje helpen” en ook wordt er hard gewerkt aan de formatie van een nieuw bestuur bij de VVH. Kortom de haptotherapeuten zijn weer volop in beweging en dat is fijn om te zien en te voelen.

Er is  gelukkig ook weer ruimte om onze nascholing “seksualiteit en intimiteit” door te laten gaan, het kan weer en het mag weer en bovenal hebben wij er enorm veel zin in. Deze gaat plaatsvinden op 15 en 16 april 2021. Uiteraard hebben wij gekeken of dit verantwoord is.

'Niet overheid erkende onderwijsinstellingen' mogen live les geven in een besloten ruimte, dit volgens de NRTO ( de Nederlandse Raad voor Training en opleiding ), dat is een club die de belangen van de particuliere opleidingsinstituten behartigt.   
Op hun website staat:
Instellingen die niet-overheid erkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter. Met de term besloten plaatsen wordt bedoeld dat de trainingsruimte alleen toegankelijk is voor direct betrokkenen, denk aan deelnemers en trainers en niet voor algemeen publiek. Een eigen opleidingslocatie is een besloten plaats.

 
Onze thuisbasis Antropia te Driebergen is zo’n plaats. Dus wij gaan ervoor.  

De nascholing gaat door in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.
Op dit moment hebben wij nog enkele plaatsen over voor diegene die al een basis hebben in de relatieopleiding.
Het belooft een mooie nascholing te worden met een degelijke theoretische onderbouwing maar ook volop gelegenheid om stil te staan bij jouw eigen relatie met intimiteit en seksualiteit.
Ook besteden we veel aandacht bij het oefenen met elkaar met dit mooie maar ook zeer kwetsbare thema.

Daarnaast krijgen jullie de mogelijkheid om zelf een paar mee te nemen waarbij wij als docenten in een uur samen met dit paar inzicht proberen te krijgen met hen relatie rondom dit thema.

Kortom het belooft een mooie, intensieve en uitdagende nascholing te worden. Wij hebben er zin in. Dus als jij je geroepen voelt kijk voor meer informatie op onze site www.deverdieping.nu en meld je aan als je enthousiast bent en doe het snel want vol is vol.

Wij mogen weer...

26-02-2021

Nieuwsbrief 2021

 
Even een update van onze kant. Het is een bijzondere tijd geweest waarin tijdens de “tweede Lockdown” de haptotherapeuten wederom niet aan de slag konden. In deze, voor velen, lastige periode zijn de haptotherapeuten in beweging gekomen, waardoor er een mooie verbinding ontstond. Er zijn goede initiatieven ontwikkeld en samenwerkingsverbanden gesmeed, hopelijk bieden die op lange termijn perspectief.


Wij hebben ons aangesloten bij het platform haptotherapieopdekaart.nl. Dit is een platform waar we met verschillende werkgroepen werken aan bekendheid en erkenning van de haptotherapie. Doel is meer bekendheid te krijgen over hetgeen  haptotherapie is voor consument en verwijzer. Daarnaast is het een samenwerkingsplatform waarbij ieder vanuit eigen wens en specialisme kan bijdragen aan de volgende onderwerpen:   
erkenning van haptotherapie als vak-specialisme, haptotherapie in het onderwijs en onderzoek.

Wij willen ons inzetten voor de erkenning van haptotherapie als vak-specialisme.
Daarnaast denken wij dit ook uit te dragen door ons te blijven verdiepen, ontwikkelen en het geven van onze nascholingen.  Nu we weer met zijn allen aan de slag kunnen, is er volgens ons ook weer ruimte voor het opdoen van kennis, inzichten en ervaringen met elkaar. Wij willen dit bij graag face to face geven en hebben daarom ook een ruimere nieuwe tijdsplanning gemaakt.

Deze is, uiteraard weer onder voorbehoud, nu als volgt:
15 – 16 april  Intimiteit en seksualiteit (max deelnemers 12 personen)     
18 - 19 mei    Een derde in de relatie                                                                 
23 – 24 juni   Overlevingspatronen.


Wij horen graag, tot gauw.

Nieuwsbrief december 2020

29-12-2020

Begin juli 2020 begonnen wij (Marcel en Myriam) toch nog onverwacht snel aan ons nieuwe opleidingsbedrijf "De Verdieping."  

Tijdens de ontwikkeling van de opleiding Trauma specialisatie,  samen met Barbara Ruiterbeek, hadden we al ontdekt dat wij genoten van het uitdiepen en verkennen van bepaalde thema’s, zoals in dit geval trauma. En dan vooral van de toepassing ervan in ons bijzondere vakgebied Haptotherapie.  

Wij vinden het echt een uitdaging: een gedegen nascholing geven aan vakgenoten/collega’s uit het werkveld. Met een groot aantal jaren onderwijservaring en, in het bijzonder, het geven van nascholingen in onze ervaringsrugzak, besloten wij deze reis te gaan ondernemen. Met Marcel en Myriam in de voorhoede en ondersteuning en aanvullingen van Barbara zijn wij op pad gegaan. Inmiddels zijn wij een half jaar verder en hebben wij al een heel parcours afgelegd. Wij hebben een website gemaakt, drie nascholingen ontwikkeld en deze met veel plezier gegeven.  

Nascholing Relatieverdieping
13 Oktober jl. startten wij met de eerste module van de nascholing Relatieverdieping. Ondanks de dreiging van corona konden wij deze ‘live’ starten op onze thuisbasis Antropia te Driebergen.

Twee cursisten konden er helaas niet in levenden lijve bij zijn, maar we slaagden erin hen via een continue internetverbinding goed mee te laten doen.
Het was een mooie ervaring, met enthousiaste deelnemers die de cursus heel goed beoordeeld hebben. Daarmee was de vliegende start van ons nieuwe bedrijf een feit.  Hieronder enthousiaste reactie van één van de cursisten:  
 
“Ik kijk met een heel fijn gevoel terug op het basisblok Relatievorming. Marcel en Myriam creëren door hun eigen openheid en afstemming met de deelnemers een warme, open sfeer waarin echt met en van elkaar geleerd kan worden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng vanuit mijn werk als haptotherapeut en ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling rondom dit thema.  
De voorbereiding, aangeboden theoretische kaders, het oefenen en ook de ruimte voor mijn persoonlijke ontwikkeling geven me nu al meer inzicht en verdieping in mijn eigen liefdesrelatie, en in mijn praktische vaardigheden als therapeut. De cursus is een aanrader voor eenieder die zich wil nascholen in relatietherapie en cliënten met relatievraagstukken!”
 

Nascholing Vroegkinderlijk Trauma en Hechting
 
Daarna stond op 16 en 17 november een nascholing “Vroegkinderlijk Trauma en Hechting” op de planning. De invloed van vroegkinderlijk trauma, het niet opgevangen worden door betrouwbare primaire verzorgers waardoor er hechtings- of ontwikkelingsproblematiek ontstaan en de bijdrage van haptotherapie werd zowel in theorie als in praktijk toegelicht.

Doordat wij zo snel van start waren gegaan hadden wij nog geen ruimte waar we deze cursus konden geven. Gelukkig werden wij gastvrij onthaald door onze collega’s van de vakopleiding Synergos, zodat deze nascholing alsnog op de geplande datum door kon gaan.

Wederom een nascholing die goed ontvangen en beoordeeld werd door de cursisten. Het is een indrukwekkend onderwerp dat echt om verdieping vraagt, hetgeen wij met deze groep mooi hebben bereikt.
Ook daarvan verschenen reacties op linkedin door cursisten.

"Wat een mooie leerzame en indrukwekkende cursus 2-daagse over trauma gegeven door Myriam Hoornick & Marcel van Duursen. Zij dragen zorg voor mooie open sfeer en verbinding en dat alles op 1,5 meter. Zo fijn om weer live te kunnen scholen."
 
Nascholing Relatieverdieping
Op 25 en 26 november sloten wij af met het tweede en laatste blok van De Relatieverdieping. Wij werkte met een zeer enthousiaste groep haptotherapeuten die zich in de praktijk willen gaan verdiepen in het leuke maar ook ingewikkelde concept van relaties.
Er werd gekeken naar de relatie op alle fronten, zowel de relatie met jezelf, het stamgezin, partners etc.  De onderstaande reactie geeft mooi weer hoe de vier dagen zijn ontvangen.

“De naam zegt eigenlijk alles al; 'de verdieping'. Ik heb de nascholing ervaren als verdiepend, verrijkend en inspirerend. Zowel voor mijzelf als mens, en - daarmee onlosmakelijk verbonden- als therapeut. De scholing is mooi uitgebalanceerd; de theorie is verdiepend, de affectieve laag blijft voorop staan en praktijk wordt afgewisseld met theorie.  
Ik voel bij de docenten de passie voor het vak, doorleefde en doorvoelde kennis. En die weten ze ook over te brengen. Ik voel me rijker en meer toegerust na deze scholing. Het enige minpunt zou kunnen zijn dat Myriam en Marcel zó veel willen brengen, dat de tijd daarvoor te kort voelt.”


In de toekomst zullen wij modules blijven aanbieden op het gebied van relaties maar ook andere thema’s die onze interesse en expertise hebben. Mocht je specifieke vragen of tips hebben, dan houden wij ons warm aanbevolen.

Voor de komende nascholingen zie de jaarplanning.

Meld je aan voor de nieuwsbrief