"Intimiteit en seksualiteit binnen de relatie" gaat door!!!!

27-03-2021

Nieuwsbrief maart 2021

 
Wat fijn dat we als haptotherapeuten al weer een tijdje aan de slag mogen zijn.

In haptotherapie-land zijn er in deze bijzondere tijd allerlei ontwikkelingen gaande. Zo zijn er actieve werkgroepen ontstaan “haptotheriapie op de kaart” en “laat haptotherapeuten een handje helpen” en ook wordt er hard gewerkt aan de formatie van een nieuw bestuur bij de VVH. Kortom de haptotherapeuten zijn weer volop in beweging en dat is fijn om te zien en te voelen.

Er is  gelukkig ook weer ruimte om onze nascholing “seksualiteit en intimiteit” door te laten gaan, het kan weer en het mag weer en bovenal hebben wij er enorm veel zin in. Deze gaat plaatsvinden op 15 en 16 april 2021. Uiteraard hebben wij gekeken of dit verantwoord is.

'Niet overheid erkende onderwijsinstellingen' mogen live les geven in een besloten ruimte, dit volgens de NRTO ( de Nederlandse Raad voor Training en opleiding ), dat is een club die de belangen van de particuliere opleidingsinstituten behartigt.   
Op hun website staat:
Instellingen die niet-overheid erkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter. Met de term besloten plaatsen wordt bedoeld dat de trainingsruimte alleen toegankelijk is voor direct betrokkenen, denk aan deelnemers en trainers en niet voor algemeen publiek. Een eigen opleidingslocatie is een besloten plaats.

 
Onze thuisbasis Antropia te Driebergen is zo’n plaats. Dus wij gaan ervoor.  

De nascholing gaat door in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.
Op dit moment hebben wij nog enkele plaatsen over voor diegene die al een basis hebben in de relatieopleiding.
Het belooft een mooie nascholing te worden met een degelijke theoretische onderbouwing maar ook volop gelegenheid om stil te staan bij jouw eigen relatie met intimiteit en seksualiteit.
Ook besteden we veel aandacht bij het oefenen met elkaar met dit mooie maar ook zeer kwetsbare thema.

Daarnaast krijgen jullie de mogelijkheid om zelf een paar mee te nemen waarbij wij als docenten in een uur samen met dit paar inzicht proberen te krijgen met hen relatie rondom dit thema.

Kortom het belooft een mooie, intensieve en uitdagende nascholing te worden. Wij hebben er zin in. Dus als jij je geroepen voelt kijk voor meer informatie op onze site www.deverdieping.nu en meld je aan als je enthousiast bent en doe het snel want vol is vol.

Wij mogen weer...

26-02-2021

Nieuwsbrief 2021

 
Even een update van onze kant. Het is een bijzondere tijd geweest waarin tijdens de “tweede Lockdown” de haptotherapeuten wederom niet aan de slag konden. In deze, voor velen, lastige periode zijn de haptotherapeuten in beweging gekomen, waardoor er een mooie verbinding ontstond. Er zijn goede initiatieven ontwikkeld en samenwerkingsverbanden gesmeed, hopelijk bieden die op lange termijn perspectief.


Wij hebben ons aangesloten bij het platform haptotherapieopdekaart.nl. Dit is een platform waar we met verschillende werkgroepen werken aan bekendheid en erkenning van de haptotherapie. Doel is meer bekendheid te krijgen over hetgeen  haptotherapie is voor consument en verwijzer. Daarnaast is het een samenwerkingsplatform waarbij ieder vanuit eigen wens en specialisme kan bijdragen aan de volgende onderwerpen:   
erkenning van haptotherapie als vak-specialisme, haptotherapie in het onderwijs en onderzoek.

Wij willen ons inzetten voor de erkenning van haptotherapie als vak-specialisme.
Daarnaast denken wij dit ook uit te dragen door ons te blijven verdiepen, ontwikkelen en het geven van onze nascholingen.  Nu we weer met zijn allen aan de slag kunnen, is er volgens ons ook weer ruimte voor het opdoen van kennis, inzichten en ervaringen met elkaar. Wij willen dit bij graag face to face geven en hebben daarom ook een ruimere nieuwe tijdsplanning gemaakt.

Deze is, uiteraard weer onder voorbehoud, nu als volgt:
15 – 16 april  Intimiteit en seksualiteit (max deelnemers 12 personen)     
18 - 19 mei    Een derde in de relatie                                                                 
23 – 24 juni   Overlevingspatronen.


Wij horen graag, tot gauw.

Let op!

03-01-2021

I.v.m. de verlengde lockdown periode tot minimaal 2 maart 2021 hebben wij de data van de door ons geplande nascholingen in het eerste kwartaal van 2021 verplaats naar tweede kwartaal 2021. Wij hopen dat deze dan echt doorgang kunnen vinden.

Nieuwsbrief december 2020

29-12-2020

Begin juli 2020 begonnen wij (Marcel en Myriam) toch nog onverwacht snel aan ons nieuwe opleidingsbedrijf "De Verdieping."  

Tijdens de ontwikkeling van de opleiding Trauma specialisatie,  samen met Barbara Ruiterbeek, hadden we al ontdekt dat wij genoten van het uitdiepen en verkennen van bepaalde thema’s, zoals in dit geval trauma. En dan vooral van de toepassing ervan in ons bijzondere vakgebied Haptotherapie.  

Wij vinden het echt een uitdaging: een gedegen nascholing geven aan vakgenoten/collega’s uit het werkveld. Met een groot aantal jaren onderwijservaring en, in het bijzonder, het geven van nascholingen in onze ervaringsrugzak, besloten wij deze reis te gaan ondernemen. Met Marcel en Myriam in de voorhoede en ondersteuning en aanvullingen van Barbara zijn wij op pad gegaan. Inmiddels zijn wij een half jaar verder en hebben wij al een heel parcours afgelegd. Wij hebben een website gemaakt, drie nascholingen ontwikkeld en deze met veel plezier gegeven.  

Nascholing Relatieverdieping
13 Oktober jl. startten wij met de eerste module van de nascholing Relatieverdieping. Ondanks de dreiging van corona konden wij deze ‘live’ starten op onze thuisbasis Antropia te Driebergen.

Twee cursisten konden er helaas niet in levenden lijve bij zijn, maar we slaagden erin hen via een continue internetverbinding goed mee te laten doen.
Het was een mooie ervaring, met enthousiaste deelnemers die de cursus heel goed beoordeeld hebben. Daarmee was de vliegende start van ons nieuwe bedrijf een feit.  Hieronder enthousiaste reactie van één van de cursisten:  
 
“Ik kijk met een heel fijn gevoel terug op het basisblok Relatievorming. Marcel en Myriam creëren door hun eigen openheid en afstemming met de deelnemers een warme, open sfeer waarin echt met en van elkaar geleerd kan worden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng vanuit mijn werk als haptotherapeut en ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling rondom dit thema.  
De voorbereiding, aangeboden theoretische kaders, het oefenen en ook de ruimte voor mijn persoonlijke ontwikkeling geven me nu al meer inzicht en verdieping in mijn eigen liefdesrelatie, en in mijn praktische vaardigheden als therapeut. De cursus is een aanrader voor eenieder die zich wil nascholen in relatietherapie en cliënten met relatievraagstukken!”
 

Nascholing Vroegkinderlijk Trauma en Hechting
 
Daarna stond op 16 en 17 november een nascholing “Vroegkinderlijk Trauma en Hechting” op de planning. De invloed van vroegkinderlijk trauma, het niet opgevangen worden door betrouwbare primaire verzorgers waardoor er hechtings- of ontwikkelingsproblematiek ontstaan en de bijdrage van haptotherapie werd zowel in theorie als in praktijk toegelicht.

Doordat wij zo snel van start waren gegaan hadden wij nog geen ruimte waar we deze cursus konden geven. Gelukkig werden wij gastvrij onthaald door onze collega’s van de vakopleiding Synergos, zodat deze nascholing alsnog op de geplande datum door kon gaan.

Wederom een nascholing die goed ontvangen en beoordeeld werd door de cursisten. Het is een indrukwekkend onderwerp dat echt om verdieping vraagt, hetgeen wij met deze groep mooi hebben bereikt.
Ook daarvan verschenen reacties op linkedin door cursisten.

"Wat een mooie leerzame en indrukwekkende cursus 2-daagse over trauma gegeven door Myriam Hoornick & Marcel van Duursen. Zij dragen zorg voor mooie open sfeer en verbinding en dat alles op 1,5 meter. Zo fijn om weer live te kunnen scholen."
 
Nascholing Relatieverdieping
Op 25 en 26 november sloten wij af met het tweede en laatste blok van De Relatieverdieping. Wij werkte met een zeer enthousiaste groep haptotherapeuten die zich in de praktijk willen gaan verdiepen in het leuke maar ook ingewikkelde concept van relaties.
Er werd gekeken naar de relatie op alle fronten, zowel de relatie met jezelf, het stamgezin, partners etc.  De onderstaande reactie geeft mooi weer hoe de vier dagen zijn ontvangen.

“De naam zegt eigenlijk alles al; 'de verdieping'. Ik heb de nascholing ervaren als verdiepend, verrijkend en inspirerend. Zowel voor mijzelf als mens, en - daarmee onlosmakelijk verbonden- als therapeut. De scholing is mooi uitgebalanceerd; de theorie is verdiepend, de affectieve laag blijft voorop staan en praktijk wordt afgewisseld met theorie.  
Ik voel bij de docenten de passie voor het vak, doorleefde en doorvoelde kennis. En die weten ze ook over te brengen. Ik voel me rijker en meer toegerust na deze scholing. Het enige minpunt zou kunnen zijn dat Myriam en Marcel zó veel willen brengen, dat de tijd daarvoor te kort voelt.”


In de toekomst zullen wij modules blijven aanbieden op het gebied van relaties maar ook andere thema’s die onze interesse en expertise hebben. Mocht je specifieke vragen of tips hebben, dan houden wij ons warm aanbevolen.

Voor de komende nascholingen zie de jaarplanning.

Meld je aan voor de nieuwsbrief