Nascholingen

Kenmerkend voor onze nascholingen  is de verdieping van thema's en problematieken die veelvuldig voorkomen in de praktijk. Wij onderbouwen het thema vanuit de theorie en verbinden  dit aan het haptotherapeutisch handelen in de praktijk.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VVH, NVPA, NFG, VBAG voor de geplande nascholingen Relatieverdieping en Vroegkinderlijk trauma en hechting.

De VVH heeft inmiddels accreditatie voor beide nascholingen toegekend.

Nascholingen

  • Nieuws overheidsmaatregelen m.b.t. COVID

    Indien onverhoopt door overheidsmaatregelen onze nascholing geen doorgang kan vinden, verplaatsen wij deze na een latere datum. U ontvangt hiervoor een voucher. Mocht dit voor u tot problemen leiden dan zijn wij uiteraard bereid met u in persoonlijk gesprek tot een oplossing te komen.
  • Relatieverdieping

    Het woord ‘relatie’ betekent ‘verbinding met anderen’. Een relatie tussen mensen kent vele vormen zoals vriendschappelijke relaties, zakelijke relaties, liefdesrelaties met een partner en gezinsrelaties. Kenmerkend, en de basis van deze laatste liefdesrelaties, is de gevoelsmatige en emotionele verbondenheid.
  • Vroegkinderlijk trauma en hechting

    De invloed van vroegkinderlijk trauma, het niet opgevangen worden door betrouwbare primaire verzorgers waardoor er hechtings- of ontwikkelingsproblematiek ontstaan en de bijdrage van haptotherapie.