Nascholingen

Kenmerkend voor onze nascholingen  is de verdieping van thema's en problematieken die veelvuldig voorkomen in de praktijk. Wij onderbouwen het thema vanuit de theorie en verbinden  dit aan het haptotherapeutisch handelen in de praktijk.

Nascholingen

  • Nascholing voor haptotherapeuten met enige specialisatie in trauma 16 en 17 juni 2022: Weerstand en overdracht & tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma

    Vroegkinderlijk trauma
    Kenmerkend voor traumatische ervaringen is dat ze te overweldigend zijn om bij normaal bewustzijn te verdragen. Het verstand schakelt af en de lichaamsreacties nemen het over. Het stresssysteem wordt extreem geactiveerd en de herinnering aan de gebeurtenissen wordt opgeslagen in een woordeloos geheugen. De gevaarsignalen blijven "rondzingen" in het lichaam, zonder logisch verhaal of uitweg. Chronische stress, snelle gealarmeerdheid en gevoelens van onveiligheid zijn het gevolg.

    Langdurige traumatisering heeft voor kinderen extra ingrijpende gevolgen. De heftige gebeurtenissen "vallen" in een nog ongevormde persoonlijkheid. Voor de "opvang" zijn kinderen afhankelijk van hun -vaak mishandelende of incompetente- verzorgers. Dit werkt diepgaand in op het stresssysteem en de persoonlijkheid. Fragmentatie, verstoorde verbindingen en desintegratie zijn veelal het gevolg.

    In de doorgroei naar volwassenheid is er moeite met de eigen gevoelens en zijn er vaak problemen in de relatie met anderen. Deze problemen komen vanzelfsprekend ook in de praktijkruimte naar voren. Hierdoor kun je met een cliënt vastlopen of in een ‘ingewikkeldheid’ geraken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief