Nascholingen

Kenmerkend voor onze nascholingen  is de verdieping van thema's en problematieken die veelvuldig voorkomen in de praktijk. Wij onderbouwen het thema vanuit de theorie en verbinden  dit aan het haptotherapeutisch handelen in de praktijk.

Nieuws overheidsmaatregelen m.b.t. COVID

Indien onverhoopt door overheidsmaatregelen onze nascholing geen doorgang kan vinden, verplaatsen wij deze na een latere datum. U ontvangt hiervoor een voucher. Mocht dit voor u tot problemen leiden dan zijn wij uiteraard bereid met u in persoonlijk gesprek tot een oplossing te komen.

Nascholingen

 • (Passieve) agressie in de relatie 22 - 23 september 2021

  Het herkennen en erkennen van (w)elke vorm van agressie binnen een relatie en hoe daarmee om te gaan in de praktijk.

  In het werken met relaties en/of gezinnen krijg je altijd te maken met communicatie waarbij sprake is van meningsverschillen. Iedereen is immers anders en heeft andere ervaringen. Hierdoor kan er spanning ontstaan in de relatie. Wanneer deze spanning oploopt - omdat beide partners het lastig vinden om met elkaar in contact te komen over het verschil van mening - kan dit leiden tot een conflict waarbij agressie vaak een rol speelt.
 • Weerstand binnen de therapie: een beschermings- of overlevingsstrategie 15 – 16 november 2021

  Weerstand
  We kennen het allemaal wel binnen de - in onze beleving – ‘veilige’ praktijkruimte: weerstand. Want hoewel onze cliënten vaak uit eigen initiatief naar ons toekomen, kunnen ze toch last ervaren om stil te staan bij, of het ervaren van gevoelens die tijdens de therapie naar boven komen.
  Grapjes maken, ontkennen, jou als therapeut op een voetstuk zetten, antwoorden als "Dat weet ik niet." "Dat kan ik niet zeggen." of "Dat weet jij toch! Jij bent de therapeut." Het zijn slechts een paar voorbeeldjes uit de praktijk van symptomen die feitelijk vormen van weerstand zijn. Dit zijn strategieën waarmee de cliënt zichzelf beschermt. Ook komen we als haptotherapeut de non-verbale vormen van ‘stop and go’, tegen, waarmee het lichaam zijn eigen afweer en overlevingsmechanismen toont.
 • Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie 15 en 16 december 2021

  De kwaliteit van de therapeutische relatie geldt als de kritische factor bij het welslagen van een therapie. Binnen die relatie spelen overdracht en tegenoverdracht altijd een rol: een mens neemt zijn ervaringen en inprentingen uit het verleden onvermijdelijk mee naar het heden.

  Zeker wanneer situaties gelijkenis vertonen met cruciale ervaringen/gegevens uit het verleden, reageren zowel therapeut als cliënt vanuit oude patronen in plaats van op de situatie van nu. Wanneer de therapeut hier geen zicht op heeft - en met name op de eigen rol daarin - kan dat niet alleen tot gemiste kansen leiden in de therapie, maar ook tot moeilijkheden of zelfs tot schadelijke gevolgen.
 • Nascholing voor haptotherapeuten met enige specialisatie in trauma in januari 2022: Weerstand en overdracht & tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma

  In voorgaande nascholingen rondom trauma hebben wij uitgebreid stil gestaan bij traumatheorieën alsook bij behandeling vanuit haptotherapeutisch kader.

  Sinds kort neemt binnen therapiewereld de aandacht voor het verschijnsel ‘overdracht en tegenoverdracht’ toe. De effecten van complexe traumatisering en met name de daarmee gepaard gaande fragmentatie in de persoonlijkheidsontwikkeling maakten de aandacht hiervoor noodzakelijk.
  In de praktijk bleek namelijk dat behandelingen van mensen met een gecompliceerde traumatische voorgeschiedenis regelmatig vastliepen in moeilijk hanteerbare spiralen van machteloosheid en negatieve interventies

Meld je aan voor de nieuwsbrief