Intimiteit en seksualiteit binnen de relatie

In deze module verdiep je jouw therapeutische vaardigheden rondom intimiteit en seksualiteit. Daarbij richten we ons niet alleen op de begeleiding van partnerrelaties of individuele cliënten. Wij helpen je ook kijken naar wat jij zelf als therapeut, vanuit jouw eigen ontwikkeling, ‘meebrengt’ naar jouw praktijk.


Intimiteit en seksualiteit worden regelmatig samen genoemd. Toch heeft intimiteit vaak een andere beleving dan seksualiteit. Intimiteit wordt omschreven als een gevoel van verbondenheid, veiligheid, de ruimte hebben om al je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander. Het beleven van betekenisvol en zingevend contact met iemand anders.

Seksualiteit is volgens Van Dale: “Alles wat het geslachtsverkeer betreft.” Maar in bredere zin gaat seksualiteit over seksuele gevoelens, wensen en verlangens. Gevoelens van lust, macht en onmacht, het gaat over vrijen en geslachtsgemeenschap met anderen. In een gezonde liefdevolle relatie lijkt het vanzelfsprekend deze twee domeinen met elkaar te verbinden en te verdiepen.

In deze module stellen wij vaardigheden en kennis over intimiteit en seksualiteit centraal. Je leert deze te integreren in de begeleiding van partnerrelaties of individuele cliënten. Zo raak je beter toegerust om met hen te werken aan vragen, remmingen, frustraties, onvermogen, angsten, twijfels, conflicten en/of fysieke beperkingen in hun intimiteits- en seksualiteitsbeleving.

Jij gaat aan de slag met het aanscherpen en verdiepen van jouw therapeutische vaardigheden en attitude. Om met deze veelal kwetsbare problematiek om te gaan, is het uiteraard van groot belang dat dit met een open houding en op respectvolle wijze gebeurt. Daarom vinden wij het ook belangrijk om te kijken naar wat jijzelf als therapeut ‘meebrengt’ in de praktijk.

Wij besteden dan ook aandacht aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling als het gaat over seksualiteit en intimiteit. Belangrijke vragen zijn: Hoe open en begaanbaar is dit thema voor jouzelf? Wat zijn je inprentingen van vroeger (ouders)? En welke ervaringen/schades in deze thematiek heb je zelf opgelopen in je leven?

Er wordt gewerkt vanuit de volgende invalshoeken:

 • De lichamelijkheid
 • Intimiteit
 • Seksualiteit
 • De context
 • De communicatie De technische handeling (stimulus)
 • Theoretische onderbouwingen seksualiteit binnen de relaties
 • Haptotherapeutische interventies
 • Therapeutische interventies


Opzet van de nascholing
Dit is een vervolgmodule voor mensen die al eerder de nascholing “Relatieverdieping” hebben gevolgd of in een eerder stadium de nascholing relaties hebben gevolgd.

Thema’s

Lichamelijkheid (de belangrijkste intieme relatie is die met ons eigen lichaam), intimiteit en seksualiteit. Daarnaast gaat het over gelijkwaardigheid, eerlijkheid, vertrouwen, maar ook over lust, macht, verleiding en erotiek.

Theorie
Seksualiteit en intimiteit bekeken vanuit de context, communicatie en technische handeling (stimulus).

Praktisch

 • Persoonlijke geschiedenis m.b.t. ontwikkeling seksualiteit in opstellingen onderzoeken
 • Seksualiteit en gender
 • Normen en waarden wat betreft seksualiteit en intimiteit
 • Gespreksvoering m.b.t. seksualiteit, hoe open en begaanbaar is dit gebied voor jou? 
 • Het boven tafel krijgen van onderliggende problematiek/conflicten waardoor intimiteit en seksualiteit onbevredigend zijn voor partners.

Werkwijze

 • Theorieles en zelfstudie van opgegeven literatuur
 • Bekijken van aanbevolen YouTube-films
 • Praktische vaardigheidstraining en concrete oefensituaties aan de hand van de persoonlijke ervaringen van de deelnemers
 • Mogelijkheid praktische vaardigheidstraining door voor de groep te werken met door cursist geïntroduceerde (meegebrachte) echt(e)-paren  Inbrengen van eigen casuïstiek


Verplichte literatuur

 • Seks een leven lang leren, Rik van Lunsen en Ellen Laan
 • Intimiteit, Paul Verhaeghe
 • Erotische intelligentie, Esther Perel


Voor wie is deze nascholing?
(GZ) haptotherapeuten en psychologen die de basis “Verdiepende Relaties” hebben gevolgd of voor diegene die al eerder de relatie-opleiding hebben gevolgd aan één van de haptotherapie-opleidingen in Nederland.

Data            15 en 16 april  2021 (let op max 12 personen)
Tijd              09.30 tot 17.00 uur

Wat is de studiebelasting?

22 SBU (2 lesdagen van 7 uur en 8 uur zelfstudie)

Accreditatie door VVH  is aangevraagd

Kosten

€ 450,00,- voor de module inclusief koffie/thee en lunch

Waar is de nascholing?
Antropia, Driebergen (tegenover het station).
Zeer goed bereikbaar met eigen en of openbaar vervoer.
Parkeren op Q-park, kosten 6,50 per dag

Verdere verdiepingsmodules

Thema’s die wij in 2021 in aansluiting op het blok ‘relatieverdieping’ onder meer aanbieden als ‘verdiepingsmodules’ zijn:

 • Een derde in de relatie (vreemdgaan, ziekte, live-events)
 • Praktisch werken met echtparen in de praktijk
 • Samengestelde gezinnen


Deze opzet biedt jou als haptotherapeut de gelegenheid om zelf de verdiepingsmodules samen te stellen, afgestemd op jouw scholingsvragen en ervaring binnen je praktijk.

Vragen? Inschrijven

Docenten

Meld je aan voor de nieuwsbrief