Nascholingen 2020-2021

Najaar 2020

Op korte termijn bieden wij de volgende nascholing aan:

Relatieverdieping

Deze nascholing bestaat uit 2 modules van 2 dagen die het fundament vormen voor de specialistische verdiepingsmodules die wij in de toekomst met regelmaat gaan aanbieden.

Module 1: Ontwikkeling van  “gezonde” affectieve relatie

                12 en 13 oktober 2020

Module 2: Relatiepatronen en de verstoringen daarin

                 25 en 26 november 2020

Informatie en inschrijven

Vroegkinderlijktrauma en hechting

Deze  verdiepingsmodule gaat over de invloed van vroegkinderlijktrauma, het niet opgevangen worden waardoor er hechtings of ontwikkelingsproblematiek ontstaat. Deze tweedaagse geeft theoretisch kader alsook praktische handvaten. Verdere omschrijving volgt.

Datum:     16 en 17 november 2020

Informatie en inschrijven

2021

Overlevingspatronen

Dit betreft een praktische 2-daagse waarin een verdieping van de overlevingspatronen van zowel de therapeut als de cliënt worden uitgewerkt, mede ook a.d.h.v. Corona. De datum volgt.

Specialisatiemodules m.b.t . Trauma

Afgelopen jaren hebben wij met veel inzet en plezier de specialisatie trauma verzorgt. Wij volgen de ontwikkelingen binnen trauma op de voet. In het najaar van 2021 geven wij dan ook middels een twee-daagse een vervolg op deze specialisatie. Datum en informatie volgt, houdt de website in de gaten.

Verdiepingmodules m.b.t. relaties

Wij bieden gedurende 2021 meerdere mogelijkheden aan om je relatiekennis en kunde te verdiepen. Thema's die in de planning staan zijn: - Seksualiteit en Intimiteit - Praktisch aan de slag met relatie-stellen - Samengestelde gezinnen - Rouw en verlies