Nascholingen najaar 2021- voorjaar 2022

(PASSIEVE) AGRESSIE IN DE RELATIE

22 en 23 september 2021
 

Wanneer ‘agressie’ jouw praktijk binnenkomt, kan dat lichamelijk goed voelbaar zijn.
Het is van belang dat jij deze waarneemt, herkent en erkent. Ook is het belangrijk dat jij als therapeut zélf niet bang bent voor conflicten en agressie (geweld). In deze nascholing werken we eraan om als therapeut verder te durven gaan dan een - afstandelijk - waarnemen en bespreken.  Je leert nader    in contact te komen met cliënten en zo de agressieve sfeer bespreekbaar en voelbaar te maken. We gaan werken met technieken om cliënten contact laten maken met hun eigen agressie en te leren deze bij zich te houden, te begrijpen, te vertalen en te uiten op een wijze waardoor er (weer) verbinding kan ontstaan.  

Geplande cursussen in 2021 en begin 2022: Weerstand en Overdracht & tegenoverdracht


Ook dit najaar gaan wij ons bezighouden met fenomenen die naar voren komen binnen elke vorm van therapie. Fenomenen die we als bekend beschouwen, maar in de praktijk toch vaak over het hoofd zien of onvoldoende uitwerken. In het slechtste geval kan dit ertoe leiden dat de therapie stagneert. Maar als je ermee aan de slag gaat, kan er juist een mooie verdieping ontstaan in het contact! Wij hebben het dan over ‘weerstand’ binnen therapie en over ‘overdracht & tegenoverdracht’.
Met beide onderwerpen kunnen wij dagen vullen; omdat deze zo voelbaar kunnen zijn bij de cliënt, en bij jou als therapeut. In november bieden we daarom een 2-daagse nascholing over weerstand en in december een 2-daagse nascholing over overdracht & tegenoverdracht. Deze worden gevolgd door een nog dieper gaande nascholing in januari 2022, waar wij weerstand en overdracht & tegenoverdracht beschouwen in relatie tot trauma.

Tijdens deze drie nascholingen werken we naast de theorie vooral ervaringsgericht en nemen we de lichamelijkheid als uitgangspunt. Het is een mooie serie om naar uit te kijken en in zijn geheel te volgen. Maar natuurlijk kun je je ook voor elke nascholing apart inschrijven.

2021-2022

Specialisatiemodules m.b.t . Trauma

Afgelopen jaren hebben wij met veel inzet en plezier de specialisatie trauma verzorgt. Wij volgen de ontwikkelingen binnen trauma op de voet. In januari 2022 geven wij dan ook middels een twee-daagse een vervolg op deze specialisatie. Deze zal gaan over weerstand en overdracht en tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma Datum en informatie volgt, houdt de website in de gaten.

Verdiepingmodules m.b.t. relaties

Wij bieden gedurende 2022 meerdere mogelijkheden aan om je relatiekennis en kunde te verdiepen. Thema's die in de planning staan zijn: -  Praktisch aan de slag met relatie-stellen - Samengestelde gezinnen - Rouw en verlies

Meld je aan voor de nieuwsbrief