Nascholingen voorjaar 2022

Inleiding: Weerstand en Overdracht & tegenoverdracht

Dit  voorjaar gaan wij ons bezighouden met fenomenen die plaats vinden binnen elke vorm van therapieën welke zo voelbaar kunnen zijn bij de cliënt en bij jou als therapeut. Fenomenen die we als bekend beschouwen, maar in de praktijk toch vaak over het hoofd worden gezien of onvoldoende worden uitgewerkt. In het slechtste geval kan dit ertoe leiden dat de therapie stagneert of wordt gestopt door de cliënt. Met meer bewustzijn van deze fenomenen en hiermee contact krijgen met de cliënt, kan er juist een mooie verdieping en inzicht ontstaan in het contact. Wij hebben het dan over ‘weerstand’ binnen therapie (deze heeft inmiddels plaatsgevonden) en over ‘overdracht & tegenoverdracht’ ook in relatie tot vroegkinderlijk trauma.

-16 en 17 februari 2022 Overdracht en tegenoverdracht binnen de therapeutische relatie

Een 2-daagse nascholing die dieper ingaat op overdracht & tegenoverdracht waarbij we naast de theorie vooral ervaringsgericht en aan de bank werken en nemen we de lichamelijkheid als uitgangspunt.

Studiebelasting
24 punten (2 lesdagen van 7 uur en 10 uur zelfstudie)
Accreditatie bij de beroepsvereniging VVH  is aangevraagd
Kosten
€ 450,00,- voor de module inclusief koffie/thee en lunch.

-16 en 17 juni 2022 weerstand en overdracht & tegenoverdracht in relatie tot vroegkinderlijk trauma.
Deze nascholing gaat dieper in op vroegkinderlijk trauma en werken we naast de theorie vooral ervaringsgericht en nemen we de lichamelijkheid als uitgangspunt. Bij voldoende aanmeldingen zal ook Barbara van Ruitenbeek haar (theoretische als praktische) bijdrage leveren en aanwezig zijn als docent.

Studiebelasting
24 punten (2 lesdagen van 7 uur en 10 uur zelfstudie)
Accreditatie bij de beroepsvereniging VVH  is aangevraagd
Kosten
€ 450,00,- voor de module inclusief koffie/thee en lunch.

Een 2-daagse nascholing waarvan het nader omschreven programma voor eind januari 2022 op de site komt te staan.


Speciaal voor relatie-therapeuten:

-14 en 15 april 2022 Intervisie voor relatietherapeuten waarbij uitgelicht: (Passieve) agressie en conflicten in de relatie

Intervisie: waarbij de mogelijkheid is tot inbrengen en uitwerken van casuïstiek, meebrengen van een echtpaar  en uitwisselen van ervaringen. Dit alles onder begeleiding van ervaren relatietherapeuten met als ingang het affectief contact model en ervaringsgerichte oefeningen vanuit de haptotherapie. Daarnaast theoretische en praktische onderbouw van het thema agressie.

Wanneer ‘agressie’ jouw praktijk binnenkomt, kan dat lichamelijk goed voelbaar zijn.Het is van belang dat jij deze waarneemt, herkent en erkent. Ook is het belangrijk dat jij als therapeut zèlf bewegelijk en aanwezig blijft in conflicten en bij agressie. In deze nascholing werken we eraan om als therapeut verder te durven gaan dan een - afstandelijk - waarnemen en bespreken. Je leert nader in contact te komen met cliënten en zo de agressieve sfeer bespreekbaar en voelbaar te maken. We gaan werken met technieken om cliënten contact te laten maken met hun eigen agressie en te leren deze te containen, te begrijpen, te vertalen en te uiten op een wijze waardoor er (weer) verbinding kan ontstaan.  

Studiebelasting
24 punten (2 lesdagen van 7 uur en 10 uur zelfstudie)
Accreditatie bij de beroepsvereniging VVH  is aangevraagd
Kosten
€ 250,00,- voor de module inclusief koffie/thee en lunch.

Het programma van de 2-daagse nascholing staat nader omschreven onder het tabblad "nascholingen".

Juni - december 2022

Speciale aandacht voor het volgende:

16 - 17 juni 2022 Specialisatiemodules m.b.t . Trauma 

Afgelopen jaren hebben wij met veel inzet en plezier de specialisatie trauma verzorgd. Deze is door velen haptotherapeuren bezocht. Wij volgen de ontwikkelingen binnen trauma op de voet. Op verzoek van velen verzorgen wij dan ook op 16 - 17 juni 2022 middels een twee-daagse nascholing een vervolg op deze specialisatie. Deze zal gaan over weerstand en overdracht en tegenoverdracht bij vroegkinderlijk trauma. Inmiddels is de datum bekend en staat er een korte inleiding bij de nascholing, aanvullende informatie volgt z.s.m.

Verdiepingmodules m.b.t. relaties

Wij bieden gedurende 2022 meerdere mogelijkheden aan om je relatiekennis en kunde te ontwikkelen en inspireren. Thema's die in de planning staan zijn:

- Praktisch aan de slag met relatie-stellen

- Samengestelde gezinnen

- Rouw en verlies

Meld je aan voor de nieuwsbrief