Nascholingen 2021

Voorjaar 2021

Wij bieden de volgende nascholing aan : let op alle data zijn veranderd i.v.m. COVID maatregelen

Intimiteit, seksualiteit en het lichaam een verdieping voor de relatie

In deze nascholing worden de thema’s intimiteit, lichamelijkheid en seksualiteit algemeen ingeleid vanuit theoretisch kader en uiteraard belicht vanuit het haptonomisch perspectief. Het is belangrijk om je eigen positionering ten opzichte van deze thematiek te onderzoeken voordat je je aan het ingewikkelde speelveld (op dit intieme vlak van een relatie) verbindt. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe open en begaanbaar is dit thema voor jezelf? Wat zijn je inprentingen van vroeger (ouders), welke normen en waarden heb je zelf en welke ervaringen/schades heb je opgelopen in je leven in deze thematiek? Tevens wordt ingegaan op de samenwerking met psychotherapeuten, seksuologen en de mogelijkheden en begrenzingen van ons vak. inschrijven bij nascholingen
Datum : 15 en 16 april 2021 (max. aantal deelnemers 12)


Een derde in de relatie (alles wat tussen een relatie kan komen te staan).

In deze nascholing wordt gekeken naar alles wat voor of tussen een relatie kan komen te staan. Hierbij kun jij denken aan allerlei levensgebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, ziekte van partner of kinderen, overlijden binnen een gezin, relatie met ouders, rouw en verlies. Maar ook ingewikkelde problematiek zoals verslaving, familiegeheimen, vreemdgaan en buitenechtelijke relaties.  Het is een vrij breed thema waarin gekeken vanuit verschillende theorieën maar  waarbij de focus ligt op de dynamiek afstand en nabijheid. Soms wordt er iets tussen de relatie gezet om het grote verschil tussen afstand en nabijheid te maskeren of kan een levensgebeurtenis zorgen voor verwijdering. Kortom een veelzijdig verdiepende module die ook de nodige zelfreflectie van jou vraagt. Nadere omschrijving volgt, inschrijven kan al wel via nascholingen.

Datum 18 en 19 mei 2021

Overlevingspatronen
Vanaf februari 2020 zijn wij geconfronteerd met het Coronavirus. Dat betekent dat vele mensen in een overlevingsstand komen te staan. Binnen onze praktijken zien wij dan ook vaak dat de problematieken zich vergroten en dat de overlevingspatronen zichtbaarder en voelbaarder in de kamer zijn. In deze nascholing willen wij zowel theoretisch(mede onderbouwd vanuit de polyvagaal theorie)  maar vooral praktisch bezig zijn met de patronen die jij zo voelbaar in de praktijk kunt tegenkomen. Hierbij gaan samen onderzoeken hoe we vanuit een haptonomisch perspectief mensen nieuwe wegen kunnen aanreiken om weer op het voelspoor van zichzelf te geraken. Nadere omschrijving volgt, inschrijven kan al wel via nascholingen.
Datum: 23 en 24 juni 2021

2021

Specialisatiemodules m.b.t . Trauma

Afgelopen jaren hebben wij met veel inzet en plezier de specialisatie trauma verzorgt. Wij volgen de ontwikkelingen binnen trauma op de voet. In het najaar van 2021 geven wij dan ook middels een twee-daagse een vervolg op deze specialisatie. Datum en informatie volgt, houdt de website in de gaten.

Verdiepingmodules m.b.t. relaties

Wij bieden gedurende 2021 meerdere mogelijkheden aan om je relatiekennis en kunde te verdiepen. Thema's die in de planning staan zijn: -  Praktisch aan de slag met relatie-stellen - Samengestelde gezinnen - Rouw en verlies

Meld je aan voor de nieuwsbrief