Een 'derde' in de relatie (alles wat tussen een relatie kan komen te staan).

We gaan stilstaan bij alles wat ‘voor’ of ‘tussen’ een relatie kan komen te staan, oftewel: een derde in de relatie. Denk aan levensgebeurtenissen zoals de komst van kinderen, ziekte van een partner of een overlijden binnen het gezin. Maar ook aan andere verlieservaringen of problematieken zoals verslaving, familiegeheimen, relatie met ouders, vreemdgaan en buitenechtelijke relaties. In deze veelzijdige nascholing verdiep je jouw therapeutische vaardigheden en vragen we wederom ook van jou de nodige zelfreflectie.

Datum 18 en 19 mei 2021

In deze nascholing bekijken we dit vrij brede thema vanuit verschillende theorieën. Steeds opnieuw leggen wij de focus op de dynamiek ‘afstand en nabijheid’. Soms kan een levensgebeurtenis of een bepaald probleem zorgen voor verbinding en verdieping binnen de relatie. Echter, vaak melden mensen  zich bij  onze praktijken omdat er iets tussen de relatie komt te staan wat zorgt voor afstand en dus verwijdering. We zien ook  regelmatig dat er iets tussen of voor de relatie gezet om te maskeren dat er een afstand tussen partners is ontstaan.

Je gaat aan de slag met het aanscherpen en verdiepen van jouw therapeutische vaardigheden en attitude. Om met deze veelal ingewikkelde problematiek om te gaan, is het uiteraard van groot belang dat dit met een open houding en op respectvolle wijze gebeurt. Daarom vinden wij het belangrijk om te kijken naar wat jijzelf als therapeut ‘meebrengt’ in de praktijk.

Wij besteden dan ook aandacht aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling rondom het thema ‘een derde in de relatie’. Belangrijke vragen zijn: wat zijn jouw ervaringen als het gaat over belangrijke levensgebeurtenissen? Wat voor effect hadden deze op jouw relaties? Hoe open en begaanbaar is dit thema voor jouzelf? Wat zijn jouw normen en waarden als het gaat over de ingewikkelde problematiek van buitenechtelijke relaties en familiegeheimen? En welke ervaringen/schades in deze thematiek heb je zelf opgelopen in je leven? Kortom, wij bieden jou een veelzijdige en verdiepende nascholing die wederom de nodige zelfreflectie van jou vraagt.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende invalshoeken
•    Het stamgezin
•    Intimiteit
•    Afstand en nabijheid
•    Onderlinge conflicten
•    De communicatie
•    Theoretische onderbouwingen
•    Haptotherapeutische interventies
•    Therapeutische interventies

Opzet van de nascholing
Dit is een vervolgmodule voor mensen die al eerder de nascholing Relatieverdieping  hebben gevolgd of in een eerder stadium de nascholing Relaties hebben gevolgd.

Thema’s
Zoals we in de inleiding al aangaven, betreft het een speciaal onderwerp waarbij een diversiteit aan thema’s aan de orde komen die invloed hebben op de afstand en nabijheid binnen een relatie. Denk  aan:

 • Levensfaseproblematiek
 • Komst van kinderen
 • Carrièremogelijkheden
 • Zorg voor ouders
 • Verlieservaringen
 • Ziekte of verlies van ouders
 • Ziekte of verlies binnen gezin
 • Handicap binnen gezin
 • Verlies van zekerhede
 • Trauma
 • Intimiteitsproblematiek
 • Vreemdgaan
 • Buitenechtelijke relatie
 • Open relatie
 • Overige problematiek: Verslavingen, Familiegeheimen


Theorie
Je   krijgt inzicht in de theoretische achtergrond van thema’s die als ‘derde’ binnen een relatie kunnen bestaan door lezing van de artikelen: Een derde in de relatie Trauma, Rouw en verlies, Ernstige Ziekte , Verslavingen en het thema: Geheimen.
Daarnaast laten we jullie kennis maken met de theorie van Kerrie James, die de problematiek bekijkt vanuit afstand en nabijheid. Dit sluit volgens ons naadloos aan bij de haptotherapie, die gericht is op het verbinden en verdiepen van relaties waarbij thema’s openen en sluiten, afstand en nabijheid gelden als basisbegrippen.

Praktisch

 • Persoonlijke geschiedenis m.b.t. bovengenoemde thema’s onderzoeken
 • Normen en waarden wat betreft bovengenoemde thema’s
 • Gespreksvoering m.b.t. bovengenoemde thema’s
 • Het boven tafel krijgen van onderliggende conflicten waardoor afstand-nabijheidproblematiek ontstaat
 • Praktisch aan de slag met afstand-nabijheidproblematiek


Werkwijze

 • Theorieles en zelfstudie van opgegeven literatuur
 • Bekijken van aanbevolen YouTube-films
 • Praktische vaardigheidstraining en concrete oefensituaties aan de hand van  persoonlijke ervaringen van deelnemers
 • Mogelijkheid praktische vaardigheidstraining door voor de groep te werken met door cursist geïntroduceerde (meegebrachte) echt(e)-paren  
 • Inbrengen van eigen casuïstiek


Verplichte literatuur

 • Thematische artikelen (60 pagina’s)
 • Hoe overleef je een liefdesaffaire, Alfons Vansteenwegen  & Maureen Luyens
 • Intimiteit -Paul Verhaeghe

Voor wie is deze nascholing?
(GZ)-haptotherapeuten en psychologen die de basis Verdiepende Relaties hebben afgerond of voor diegenen die al eerder de relatieopleiding hebben gevolgd aan een van de  haptotherapie-opleidingen in Nederland.

Data            18 en 19 mei 2021
Tijd              09.30 tot 17.00 uur

Wat is de studiebelasting?
24 SBU (2 lesdagen van 7 uur en 10  uur zelfstudie)

Accreditatie door VVH  is goedgekeurd voor 24 SBU

Kosten
€450- voor de module inclusief koffie/thee en lunch

Waar is de nascholing?

Op onze prachtig gelegen thuisbasis Antropia, te Driebergen (tegenover het station). De locatie is zeer goed bereikbaar met eigen of openbaar vervoer. Het parkeren op Q-park kost 6,50 per dag.

Verdere verdiepingsmodules

Thema’s die wij in 2021 in aansluiting op het blok Relatieverdieping onder meer aanbieden als verdiepingsmodules zijn:

 • Praktisch werken met echtparen in de praktijk
 • Samengestelde gezinnen


Deze opzet biedt jou als haptotherapeut de gelegenheid om zelf de verdiepingsmodules samen te stellen, afgestemd op jouw scholingsvragen en ervaring binnen je praktijk.

Vragen? Inschrijven

Docenten

Meld je aan voor de nieuwsbrief