Relatieverdieping

Het woord ‘relatie’ betekent ‘verbinding met anderen’. Een relatie tussen mensen kent vele vormen zoals vriendschappelijke relaties, zakelijke relaties, liefdesrelaties met een partner en gezinsrelaties. Kenmerkend, en de basis van deze laatste liefdesrelaties, is de gevoelsmatige en emotionele verbondenheid.

De nascholing heeft als doel vaardigheden en kennis over de affectieve communicatie te integreren in de begeleiding van partnerrelaties of individuele cliënten die vragen hebben over identiteits- en/of relatieontwikkeling. Je gaat aan de slag met het aanscherpen en verdiepen van jouw therapeutische vaardigheden en attitude. Dit is specifiek gericht op relaties en de patronen die daarin kunnen ontstaan en die tot empathische breuken kunnen leiden. Wij besteden ook aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot je gezinssysteem en partnerrelatie. Doel hierbij is om meer zicht te krijgen op de bij jou ontwikkelde relatiepatronen die zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de therapeutische relatie.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende invalshoeken:

 • De affectieve relatie
 • Autonomie in verbinding
 • Relatiepatronen die zijn ontstaan
 • Theoretische onderbouwingen relaties
 • Haptotherapeutische interventies
 • Therapeutische interventies

Opzet van de nascholing

De eerste twee modules van ieder 2 dagen, vormen tezamen de basis van ‘Relatieverdieping’ en  vormen het fundament voor de specialistische verdiepingsmodules die hierop volgen.

De eerste module vormt de basis en betreft de ontwikkeling van gezonde affectieve relaties.

Thema

Kennismaking en affectief contact

Theorie

Relaties en haptonomie (affectief) contact model binnen relaties, onderbouwd met theorieën uit de psychologie

Praktisch

 • Persoonlijke relatiegeschiedenis in opstellingen onderzoeken
 • Hechting en relatiepatronen
 • Normen en waarden wat betreft relaties

De tweede module is vooral toegespitst op volwassen relatiepatronen of de ouder-kind relatie en de verstoringen hierin.

Thema’s

Professionele consequenties voor begeleiding relatieproblematieken, systemisch denken: positie van eenieder binnen het systeem van herkomst en de invloed hiervan op het huidige relatiesysteem. Relatieproblematiek en interactieproblemen binnen “normale relaties” en psychopathologie binnen relaties. Dynamiek van afstand en nabijheid in relaties en factoren die deze dynamiek beïnvloeden en afdekken. Intake met specifieke aandacht hulpvraag, methodisch handelen.

Theorie

Vastlopende (communicatie) patronen in partnerrelaties en de rol van overdracht/tegenoverdracht en projectieve identificatie hierin. In vogelvlucht theoretische modellen van Willy, Snarch en Johnsson doorwerken. Relatie van de patronen met eventuele psychopathologie en de mogelijk- en onmogelijkheden van haptotherapie.

Praktisch

 • Genogrammen en intake met een demonstratie
 • Oefenvormen om overdracht op te roepen
 • Gespreksvoering en overdracht, haptomimiek, invloed man-vrouw therapeut.
 • Driehoeksrelatie-therapeut-relatiestel; aandacht verdelen.
 • Behandelen, interventies, patronen voelbaar maken, veranderen, cyclisch proces.
 • Inzicht in diagnostiek voor zowel het relatiestel als de therapeut, dat wil zeggen: innerlijk werkmodel therapeut en ‘ondertiteling’ voor de partners
 • Verhelderen van hulpvragen, aandacht voor de haptomimiek, methodisch handelen.
 • Aandacht voor de innerlijke therapeut voelbaar en zichtbaar maken onderliggende behoeftes en verlangens (therapeut) als ook die van de ander.
 • Inbrengen casuïstiek door docenten en indien mogelijk docenten aan het werk met een relatiestel.

Verdiepingsmodules

Thema’s die onder andere worden aangeboden als ‘verdiepingsmodules’ in 2021 in aansluiting op het blok ‘relatieverdieping’ zijn:

 • Een derde in de relatie (vreemdgaan, ziekte, live-events)
 • Seksualiteit en intimiteit
 • Praktisch werken met echtparen in de praktijk
 • Samengestelde gezinnen
 • Veranderende partnerrelaties na de komst van kinderen

Deze opzet biedt jou als haptotherapeut de gelegenheid om zelf de verdiepingsmodules samen te stellen, afgestemd op jouw scholingsvragen en ervaring binnen je praktijk.

Attentie!

Voor diegene die al eerder de relatie-opleiding hebben gevolgd aan één van de haptotherapie-opleidingen in Nederland, is het mogelijk hun kennis te verdiepen door te kiezen voor een of meerdere thema's van de verdiepingsmodules.

Werkwijze

 • Theorieles en zelfstudie van opgegeven literatuur
 • Praktische vaardigheidstraining en concrete oefensituaties aan de hand van de persoonlijke ervaringen van de deelnemers
 • Mogelijkheid praktische vaardigheidstraining met behulp van echt(e)-paren (blok 2, volwassen relatiepatronen)
 • Inbrengen van eigen casuïstiek

Naast de lesdag dien je rekening te houden met het lezen van literatuur en het voorbereiden van casuïstiek.

Verplichte literatuur

 • Veilig verbinden - Sue Johnsen
 • Symbiose en Autonomie - Franz Ruppert
 • Passionate marriage - David Snarch
 • Helpen bij partner relatieproblemen of liefde is een werkwoord - Van Steenweghen

Voor wie is deze nascholing?

(GZ) haptotherapeuten en psychologen

Data

Module 1: 6 en 7 oktober 2022

Module 2: 25 en 26 november 2022

Tijd

09.30 tot 17.00 uur

Wat is de studiebelasting?

42 SBU (4 lesdagen van 7 uur en 14 uur zelfstudie)

Accreditatie door VVH aangevraagd

42 SBU.

Kosten

€900,00,- voor de twee modules inclusief koffie/thee en lunch

Waar is de nascholing?

Stayokay, Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik

Vragen? Inschrijven

Docenten

Meld je aan voor de nieuwsbrief